Partnerzy

Ośrodek Mediacji DiaMEtor współpracuje z najlepszymi!

O Akadami BLIŻEJ

Firma szkoleniowa Akademia Bliżej wspiera  inne organizacje w edukacji, zarządzaniu, w procesach zmian, rozwoju zasobów ludzkich. Zespół Akademii Bliżej składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu, kulturę edukacyjną oraz psychologiczną wiedzę.

Zespół  w ramach swojej oferty, wdraża skuteczne programy szkoleniowe oraz doradcze, prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, coaching kariery, life coaching dla osób prywatnych, członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników, studentów. O efektywności tych działań świadczy stała obecność na rynku od  wielu lat  oraz uznanie i zaufanie klientów. 

 

Specjalizujemy się w Proaktywnym zarządzaniu konfliktami w organizacji i biznesie. Opracowaliśmy metodę autorską Coaching konfliktu – budowanie porozumienia® jako wspierającą programy dotyczące zarządzania i przeciwdziałania konfliktom, mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.

 

 

Naszym największym zwycięstwem nie jest brak upadków, ale podnoszenie się za każdym razem kiedy upadamy.

Konfucjusz

Instytut Rozwoju SYNERGIA

Instytut Rozwoju „Synergia”  proponuje wsparcie w rozwiazywaniu różnego typu konfliktów poprzez coaching konfliktu, terapie indywidualne i grupową w kryzysach małżeńskich i rodzinnych, konfliktach oraz premediacje czyli spotkania przygotowujące do budowania rozwiązań na płaszczyźnie psychologicznej.

Od ponad 10 lat Zespół Ośrodka pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzy ideę dialogu i sztuki rozwiązywania  konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach bardzo trudnych. Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują.  Jeżeli zależy Państwu na rozwiązaniu konfliktów z obustronną satysfakcją i gotowością do współpracy być może na przyszłość  – terapeuci, mediatorzy, coachowie Ośrodka mając wiedzę, doświadczenie, postawy sprzyjające budowaniu  dobrego kontaktu, które zachęcają do współpracy – są w stanie Państwu pomóc. Proponowane metody skoncentrowanie na rozwiązaniach, które  zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.

W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty, szkolenia rozwijające konkretne umiejętności przydatne przy wychodzeniu z konfliktów. Nasi psychoterapeuci, akredytowani coachowie prowadzą terapie rodzinne, indywidualne i grupy w podejściu wywodzącym się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych nurtów zaliczanych do terapii krótkoterminowych jak Racjonalnej Terapii Zachowań, logoterapii, coachingu konfliktu. Sesje coachingowe pomagają klientowi zbudować nową, dojrzałą filozofię życia, z której będą wyrastały motywujące cele i działania w nowoczesnym rozumieniu siebie i innych czerpiąc przede wszystkim z doświadczeń i badań psychologii pozytywnej.

Ostatecznym celem naszych działań jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie, wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje i wypracowanie nowej, satysfakcjonującej wartości życia.