OŚRODEK MEDIACJI DiaMEtor

Fachowa pomoc

Zapewniamy fachową pomoc specjalistów: doradców prawnych, adwokatów, radców prawnych.

Neutralne pomieszczenia

Ośrodek dysponuje neutralnymi pomieszczeniami w których mediacje mogą zostać przeprowadzone.

System tandemowy

Prowadzenie mediacji w systemie tandemowym, w obecności dwóch niezależnych mediatorów.

Czy potrzebuję mediacji?

Mediacja to skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów dla przedsiębiorców.  Aby skorzystać z mediacji należy poznać ich mechanizmy i korzyści które za sobą niesie.

WIN | WIN

Korzystając z mediacji przedsiębiorca musi zrozumieć, że to proces oparty o zasadę win/win . wygraną w tym procesie jest każda ze stron – przedsiębiorca musi widzieć korzyść przez pryzmat końcowych efektów – szybkości zakończenia tego procesu, oszczędności, w tym czasu, wpisu sądowego, długotrwałego procesu, ale przede wszystkim satysfakcji, że nie pozostaje w konflickie i był w stanie osiągnąć wygraną poprzez zawartą ugodę mediacyjną. ugoda ta jest efektem wysokiej kultury i poziomu prowadzenia biznesu, wzajemnych ustępstw – widoków na dalszą współpracę! Należy dodać iż wypracowana ugoda jest na wniosek stron zatwierdzana przez sąd i zastępuje wyrok. TO JEST TO!

Jaka jest nasza MISJA?

Nasza misją jest łamanie konfliktów. Wśród wielu ludzkich problemów nie ma idealnych rozwiązań, ale zawsze można starać się je znaleźć.

Jeśli ktoś uważa że rozwiązania nie ma, znaczy to tyle, że ono istnieje, tylko nikt go jeszcze nie znalazł. Musi pojawić się odpowiednia osoba, odpowiedni poziom zrozumienia, a przede wszystkim dobra wola. Trudno uwierzyć, że tzw. odpuszczenie w konflikcie znaczy wygrać – wygrać coś więcej. Zawsze lepiej zrozumieć, że ważniejszy jest ,,interes” , ,,korzyść” (utilitas) i nie chodzi tu o korzyść własną, realizację swoich potrzeb. Chodzi o coś więcej!

Nierzadko to iInteres, korzyść kogoś innego – dziecka, przedsiębiorcy, osoby trzeciej, wspólnoty, odbiorców, kontrahentów. To jaki poziom efektu wygranej osiągnęły strony świadczy o ich wysokim poziomie zrozumienia i kultury prowadzenia negocjacji. To wygrana w postaci zewnętrznie odbieranych bodźców, które będą w przyszłości oceniać standardy działania Stron.

Jedyną siłą, która odciąga Strony od zderzenia się z siłą konfliktu jest OPÓR. Opór będzie negocjował z Tobą jak prawnik albo jak bandyta wyceluje broń w Twoją twarz. To nic! Musimy  chcieć uwierzyć, że negocjacje = proces wyjścia z konfliktu, który musimy wygrać w innej płaszczyźnie, płaszczyźnie zrozumienia.

Działaj w tym kierunku! Pamiętaj – stratą w Twoim przypadku będzie brak mediacji!

Zespół

Ośrodek mediacji tworzy zespół młodych, ambitnych profesjonalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, terminowo i rzetelnie rozwiązują przekazane im zagadnienia.

Mediatorzy i Eksperci

OZAROWSKA

Joanna Ożarowska-Gaik

Adwokat, dr nauk prawnych, mediator stały

Nazywam się Joanna Ożarowska. Jestem Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od kilkunastu lat zajmuję się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.
Jako Adwokat specjalizuję się w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, Spadkowego, gospodarczego. Chętnie pomogę Państwu w innych powierzonych mi problemach prawnych. Wyróżniam się tym kim jestem jak starożytni rzymianie.

CZEKAJ

Marta Czekaj

Adwokat - Ekspert

Prawnik, specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnych aspektów bieżącej działalności klientów Kancelarii, w szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Zawodowo interesuje się również prawem kanonicznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw. Biegle włada językiem angielskim, w tym językiem prawniczym.

Obszar roboczy 2

Grzegorz Nancka

dr nauk prawnych, prawnik

Zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Obszar roboczy 2 kopia

Monika Rogala

W 2020 r. ukończyła szkolenie ,, Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,, Facultas Iuridica”
Prelegentka Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z zakresu mediacji podczas których wygłosiła referaty: 
„Mediacje pracownicze jako sposób rozwiązania konfliktów w dobie pandemii COVID-19" (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Pracy w Dobie Kryzysu" WPiA UŚ),
„Problematyka mediacji transgranicznych w sporach gospodarczych w dobie pandemii COVID-19" (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19 Wydział Ekonomii i Finansów UwB),
„Mediacja online jako metoda rozwiązania konfliktów w branży e-commerce" (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacja aspekty prawne i społeczne WPiA  UMCS"),
„Mediacje pracownicze jako sposób rozwiązania konfliktów w dobie pandemii COVID-19" WPiA UŚ
„Przyszłość mediacji po pandmii COVID-19" (XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu" Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).
Zainteresowania: prawo zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy,  alternatywne metody rozwiązywania sporów, public relations, polityka społeczna. 
Obecnie studentka ostatnich lat studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obszar roboczy 2 kopia

dr Agnieszka Błach-Tomer

psycholog, mediator, couch

Obszar roboczy 2 kopia

Julita Kolasa

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Obszar roboczy 2 kopia

Katarzyna Nijander

Mediator

Dokumenty do pobrania

Postępowanie mediacyjne (pozasądowe) rozpoczyna sie od złożenia Mediatorowi wniosku do Mediatora o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę wniosku Strony inicjującej o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. 
W przypadku zawarcia ugody Strony kierują do Sądu wniosek o zatwierdzenie przez Sąd ugody.

Kontakt

Adres

ul. Kłodnicka 48/1, Katowice 40-702

Telefon

+ 48 882 498 248

e-mail

osrodekmediacji@diametor.pl

Shopping Basket